Bijval van de Vrienden van de Leidse Hout

Ook de Vrienden van de Leidse Hout scharen zich achter het voorstel van BS Leiden, UVS en ons voor een sportcomplex in de Kikkerpolder. Voor de volledigheid citeren wij hier hun gehele email:

“Na overleg met mijn medebestuursleden geef ik hieronder onze reactie op het alternatieve plan voor het sportcomplex in de Kikkerpolder. Daarin beperken we ons tot het directe belang voor de Leidse Hout en mengen we ons niet in de discussie van de wijkvereniging en het Da Vinci college over de locatie van een  sporthal nabij het college.

  • Het plan voor een groenstrook en wandel- en hardlooppad langs de Groene Maredijk spreekt ons zeer aan. Door de aanleg daarvan ontstaat een mooie overgang tussen het park en het sportcomplex  waarbij de (historische) omgeving van het dijkje en water zo natuurlijk mogelijk wordt ingebed. Het zal ook de drukte op de Groene Maredijk verminderen. Die groenstrook is alleen te realiseren indien de opslagloods en  de UVS-gebouwtjes worden gesloopt en die functies in de nieuwe sporthal worden geïntegreerd.
  • De locatie van een sporthal pal langs de Groene Maredijk leidt tot een verslechtering van de huidige situatie. De groene inbedding van de Leidse Hout zou zeer gediend zijn met een ligging zoals voorgesteld in variant A van de wijkverenging.
  • Het landschappelijke verband tussen Oud Poelgeest en de Leidse Hout lijkt het best gediend door bundeling van de verschillende gebouwen en gebouwtjes; door sloop van de huidige tijdelijke sporthal aan de Oegstgeesterweg; en door herinrichting van de parkeerplaats met meer bomen ( zoals onlangs is voorgesteld door de gemeente in het kader van het verbeteren van een fietsroute langs de Leidse Hout).

Ik hoop dat dit standpunt jullie helpt in jullie goede strijd voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in onze wijk.

Met vriendelijke groet,  Huub Frencken,  Voorzitter van de Vrienden van de Leidse Hout”