6 maart: Bewonersbijeenkomst (herinnering)

on

Driestarcollege, van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

 

Agenda

  •  presentatie plannen Driestar
  •  presentatie plannen uitbreiding Da Vinci
  •  Status Dieperhout
  •     – onze zienswijze en de reactie van het gemeentebestuur
  •     – persbericht 3 feb en overleg met politiek en wethouders
  •     – feedback raadscie Ruimte en Regio en onze inspraak reactie
  •     – verdere acties
  •  Voorstel eenrichtingsverkeer Kagerstraat, Faljerilstraat,Dieperpoellaan
  •  Aanpassingen aan Posthof rotonde
  •  Introductie nieuwe website Houtkwartier