ALV Wijkvereniging 23 maart

Onze jaarlijkse ALV van de wijkvereniging houden we op donderdag 23 maart bij de Driestar.

Aanvang 19:30 uur
Inloop vanaf 19:00 uur

Aansluitend organiseren we gelegenheid om het Dossier Woningen en Gebouwen in te vullen en om daarbij hulp te krijgen.

Het jaarverslag 2022 en jaarplan 2023 inclusief verantwoording en begroting vind u op hier.

Met vriendelijke groet,

Het wijkbestuur