Bezwaarcommissie buigt zich over kapvergunning Agnespark

De zitting van de bezwaarcommissie over ons beroep tegen de verleende kapvergunning is op vrijdag 13 Juni om 10.40 uur, kamer 11, stadhuis Leiden.

Zittingen van de bezwaarcommissie zijn openbaar.