Bredere aanpak waterproblematiek Houtkwartier

on

Op 28 februari heeft het bestuur van de wijkvereniging een zakelijk gesprek gevoerd met een van de ambtenaren over de waterproblematiek. Tot onze tevredenheid leidde dit meteen tot een wijkbijeenkomst op 11 maart 2014 waarin wij een begin hebben gemaakt met een bredere inventarisatie van die problemen.

Lees hier het verslag van die wijkbijeenkomst van 11 maart.