Houtkwartier gaat naar de Raad van State

on

Op de wijkbijeenkomst van 24 april hebben de leden van de wijkvereniging zich uitgesproken voor een gang naar de Raad van State. Waarom? Omdat het besluit over het bestemmingsplan Dieperhout onzorgvuldig tot stand is gekomen.

Het bestuur heeft zijn werkzaamheden in de weken sinds 6 maart aan de leden verantwoord. En uitgelegd op welke punten het bestuur het besluit van de gemeenteraad aanvechtbaar vindt. De leden hebben daarmee ingestemd.