Brieven naar B&W over Masterplan Verkeer

De uitvoering van het Masterplan Verkeer is gestart maar de implementatie door en samenwerking met de gemeente lopen verre van soepel. De uitgangspunten in het initiële Masterplan Verkeer, dat ooit in nauwe samenwerking met de wijk is opgesteld, worden niet goed nagekomen. In dat kader heeft de wijkvereniging 3 brieven gestuurd naar het college B&W van de gemeente Leiden. Deze gaan over de aanleg van de drempels, de aanleg van de fietssluizen en de herinrichting van de Houtlaan. De brieven zijn hier te lezen.