Brieven naar B&W over Masterplan Verkeer

De uitvoering van het Masterplan Verkeer is gestart maar de implementatie door en samenwerking met de gemeente lopen verre van soepel. De uitgangspunten in het initiële Masterplan Verkeer, dat ooit in nauwe samenwerking met de wijk is opgesteld, worden niet goed nagekomen. In dat kader heeft de wijkvereniging 3 brieven gestuurd naar het college B&W…

Ondergrondse containers, drempels en Driestar uitbreiding

Er speelt in hoop in onze wijk op het gebied van verkeer en inrichting en de samenwerking met de instanties verloop helaas verre van soepel. De ondergrondse containers hebben het Leidsch Dagblad gehaald en er is een brief gestuurd naar B&W over de drempelproblematiek in de Kagerstraat, zie hier voor alle informatie. Verder heeft de…

Zienswijze over afvalcontainers Kagerstraat

Samen met de bewoners en organisaties heeft het wijkbestuur eens zienswijze naar de gemeente opgestuurd over het voorlopig aanwijsbesluit van de ondergrondse containers Kagerstraat.