Burgerparticipatie bij plannen Busstation?

on

De Werkgroep Ruimtelijke Ordening Leiden Zeezijde (waar onze wijkvereniging aan deelneemt) heeft afgelopen week het gemeentebestuur en de gemeenteraad per brief gevraagd naar de voortgang van de burgerparticipatie:

“Gelet op het feit dat we op dit moment nog geen onderzoeksagenda hebben vastgesteld en de onderzoeksvragen nog niet hebben besproken, betwijfelen wij of het mogelijk is eind november al met resultaten te komen.”

Ziehier de brieven: aan de raad, aan B&W.

Zie ook ons bericht over de presentatie van 13 oktober aanstaande.