Hoe gaan de bussen door onze wijk rijden?

on

Het gemeentebestuur heeft ons gevraagd naar ons commentaar op wensen van het ziekenhuis om de busroute door de wijk te veranderen. In overleg met Driestar en DaVinci hebben wij geantwoord de huidige route het meest veilig te vinden.

Twee alternatieven zouden betekenen dat er bussen door de Kagerstraat gaan rijden langs de beide scholen. Dit vinden wij beslist níet wenselijk met het oog op de verkeersveiligheid.