Nieuwsbrief juni 2022 – Laatste ontwikkelingen in onze wijk

Beste Wijkbewoner, Samenstelling bestuur Na de laatste Algemene Leden Vergadering hebben we een voltallig bestuur. Dit bestaat nu uit  Wim Scholten, Hans van Straaten, Arjan Koorevaar, Roger Hendriks en Werner Schreiter. Van Wim Scholten is de maximale benoemingstermijn, zoals genoemd in de statuten, verstreken. Wim blijft echter voorzitter. Met goedkeuring van de ledenvergadering is zijn…

Nieuwsbrief De inrichting van het Agnesplantsoen

De gemeente heeft onlangs plannen gepubliceerd om het Agnesplantsoen in onze wijk (grenzend aan de Kagerstraat, de Eijmerspoelstraat en Koppoelplaats) in te richten als kinderspeelplaats voor de wijk. Hiervan zijn slechts de direct omwonenden op de hoogte gesteld. In de nieuwsbrief van de wijkvereniging wordt hierover meer informatie gegeven en worden wijkbewoners opgeroepen om te…

Nieuwsbrief Masterplan Verkeer Houtkwartier

Onlangs is het Masterplan verkeer Houtkwartier door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De wijkvereniging heeft een reactie op het Masterplan opgesteld en breed verspreid. De reactie van de wethouder op de brief van de wijkvereniging is bij een nieuwsbrief aan de bewoners gevoegd. De nieuwsbrief en de reactie van de wethouder zijn bij…

Nieuwsbrief Energietransitie Houtkwartier

De wijkvereniging organiseert op woensdag 27 oktober van 19:30 tot 21:30 in het Driestar, een bijeenkomst die in het teken zal staan van het maken van een wijkplan voor de energietransitie. Meldt u aub aan als u naar de bijeenkomst wilt komen. Stuur een email naar het email adres van de wijkvereniging (communicatie@houtkwartier.com) . In…

Nieuwsbrief Houtkwartier Mei 2021

Uitnodiging voor een webinar over warmtenetten in Leiden. Woensdag 19 mei, 19:30 – 21:00 Link: https://youtu.be/tyMxC-_5nqc Meer hierover in de Nieuwsbrief, deze vind u hier .

Nieuwsbrieven

Beste buurtgenoten, hierbij treft u twee nieuwsbrieven aan die u ook al in de email heeft ontvangen. (zo niet geef uw e-mailadres door aan communicatie@houtkwartier.com) In deel 1 van de nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Onze Algemene Ledenvergadering Participatie in de gemeente Leiden Studentenflat Schilperoortpark Overzicht van de verkeersprojecten in en rondom…