Nieuwsbrief Masterplan Verkeer Houtkwartier

Onlangs is het Masterplan verkeer Houtkwartier door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De wijkvereniging heeft een reactie op het Masterplan opgesteld en breed verspreid. De reactie van de wethouder op de brief van de wijkvereniging is bij een nieuwsbrief aan de bewoners gevoegd. De nieuwsbrief en de reactie van de wethouder zijn bij dit bericht gevoegd.