Contraexpertise verkeersproblemen

on

Wij hebben Xtnt uit Utrecht opdracht gegeven een contra expertise te doen over de verkeersproblematiek in en om onze wijk. Binnenkort gaat die van start.

Het gemeentebestuur is bij de opstelling van het bestemmingsplan Dieperhout slordig omgegaan met onderzoek naar de verkeersproblematiek. De gemeentelijke opdracht veranderde tussen twee versies, de uitkomsten zijn selectief gelezen. En door beperking van het onderzoeksgebied tot bínnen de plangrenzen is onvoldoende rekening gehouden met verkeersdrukte van en op de omringende wegen.

Om zelf een goed beeld te krijgen hebben wij zelf een verkeersonderzoeksbureau uit Utrecht, Xtnt, ingeschakeld.