Flat van Swietenstraat

De stichting Boerhaave heeft de sloop, bouw en renovatie van het complex gegund aan bouwbedrijf van Wijnen.

Binnen nu en 2 maanden wordt begonnen met de sloop van de flat aan de van Swietenstraat. Het sloopafval wordt lokaal vergruisd en dit materiaal wordt hergebruikt binnen het complex.

Tot dusverre heeft noch de gemeente noch de bouwer met de wijkvereniging gesproken over een veiligheidsplan en hoe de inpassing van het project in de buurt gebeurt. Vanuit de gemeente is aangegeven, dat dit geen plicht is. Voor Dieperhout (Agnes locatie, ROC locatie) en ook de nieuwbouw van Driestar is een dergelijk veiligheidsplan in onderling overleg opgesteld.