Verbetering verkeersveiligheid en aanleg riolering Kagerstraat

De aanleg van de nieuwe riolering in de Kagerstraat is nu definitief door de gemeente aanbesteed. Tegelijk met de aanleg van de riolering wordt ook een trottoir aangelegd aan de kant van het ziekenhuis. Bovendien wordt aan de kant van het ziekenhuis het parkeren verbeterd door duidelijke parkeervakken en waar wel en waar niet geparkeerd mag worden.

 

Dit project is opgedeeld in 5 fasen:

1e fase: kruispunt Kagerstraat  / Dieperpoellaan  23 februari – 12 maart

2e fase: Kagerstraat tot Vennemeerstraat 12 maart – 23 maart

3e fase kruispunt Kagerstraat  / Vennemeerstraat 26 maart – 30 maart

4e fase: Kagerstraat van Vennemeerstraat tot Zweilandlaan 2 april – 23 april

5e fase: kruising Zweilandlaan 30 april – 05 mei, met uitloop tot 11 mei

De werktijden zijn van 07:00 – 19:00 uur.

Het is de bedoeling om de werkzaamheden afgerond te hebben voordat de eindexamens op de scholen beginnen ( 14 mei).

 

Gevolgen verkeerscirculatie in onze wijk

Een en ander betekent volgens de huidige plannen, dat er in van 26 februari t/m 5 mei sprake zal zijn van duidelijke verkeershinder door de afsluiting van één of meerdere wegen. Van 9 t/m 20 april zullen zelfs twee wegen tegelijkertijd zijn afgesloten.  Het verplaatsen van de bouwingang van de ROC locatie naar de Kagerstraat zal ook de nodige consequenties hebben voor de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid. Over een en ander is geen sprake geweest van overleg met de gemeente. Het is ons meegedeeld.