Gemeenteraad Leiden: hoezo is ‘de balans niet ideaal’?

“Al langer leeft het idee dat de balans tussen scholen en woningen niet ideaal is.”

Deze bewering treffen wij aan in vrijwel alle stukken over de plannen in het Houtkwartier. Wij hebben daar enkele vragen over:

  • hoezo is die balans niet ideaal? Op grond waarvan dan? Zijn er klachten?
  • wie vindt die balans niet ideaal: het gemeentebestuur, de raad, de bewoners?
  • sinds wanneer is die balans niet ideaal? Sinds de uitbreiding van scholen Da Vinci, De Wissel en Visser ’t Hooft? Waarom is er dan nog een school bijgekomen (Waterland)? Of sinds de bouw van een nieuwe flat met woningen aan de Boerhaavelaan?

Gemeenteraad, geef ons eens een onderbouwing van die stelling.