Hartelijk dank voor vier jaar plezier

Goedemorgen Houtkwartierbewoners,

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering/Nieuwjaarsborrel hebben we afscheid genomen van Hans van Dalen als bestuurslid Communicatie en Lobby. Als bestuur willen we Hans heel hartelijk bedanken voor al zijn inspanningen. Hij heeft de wijkvereniging een duidelijk gezicht gegeven binnen de wijk maar ook buiten de wijk. We hebben een levendige website en heldere nieuwsbrieven. Hans heeft ervoor gezorgd, dat de wijkvereniging de contacten heeft aangehaald met bewoners, raadsleden, gemeentebestuur en diverse “derden”. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de behartiging van de belangen van de wijk bij de gemeente.

Het is wel belangrijk om de Communicatie en Lobby voort te zetten. We zoeken daarom een nieuw bestuurslid, die deze taak op zich wil nemen.

Wanneer je interesse hebt voor deze bestuursfunctie meld je dan even bij ondergetekende.

Namens het bestuur van de wijkvereniging, Wim Scholten