Werkzaamheden Kagerstraat uitgesteld . . .

Kent u dat verhaal van de aanpassing van het riool en de bestrating van de Kagerstraat dat op 2 januari zou beginnen? Nou, dat ging dus even niet door. Waarschijnlijk pas eind februari.

‘Door omstandigheden hebben wij het werk nog niet aan een aannemer kunnen gunnen, waardoor de werkzaamheden ook tijdelijk uitgesteld moeten worden’. Dat meldde Jakko Swart, projectcoördinator van het team Stadsingenieurs van Leiden ons.

‘Waarschijnlijk moeten wij nu wel intern kijken en bespreken met de aannemer die het werk gegund krijgt of de faseringen die wij bedacht hebben niet in een andere volgorde uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld fase 1 in de voorjaarsvakantie.’