Herinrichting Houtkwartier Oost

Beste Buurtbewoners zoals u weet ligt er een plan om in Houtkwartier Oost de riolering te vernieuwen. In het kader hiervan vindt er ook een herinrichting van het Houtkwartier Oost plaats. In dat kader heeft u via een inspraaktraject kunnen laten weten welke opties u prefereert. In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het proces en de resultaten.