Algemene ledenvergadering wijkvereniging

Op dinsdagavond 26 april vindt de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging plaats in het theehuis van de Leidse Hout. Het theehuis zal vanaf 19.00 uur open zijn. De ledenvergadering vindt plaats vanaf 19.30 uur. Na afloop zal een borrel/drankje geschonken worden. Onderstaand de agenda en stukken voor de vergadering. Agenda Verslag ALV 20 april 2021…

Aanvragen/toekenningen omgevingsvergunningen

Bij de gemeente zijn onlangs de volgende vergunningen aangevraagd resp. toegekend. Vergunningen aangevraagd: Plaatsing van een 6-tal baniermasten op het parkeerterrein van het Visser ’t Hooft lyceum aan de Kagerstraat Realiseren van noodlokalen voor het Da Vinci-college Kappen van bomen voor het project Vogelwijk en Raadsherenbuurt (incl. omgeving Antonie Duycklaan) Bouw van 51 appartementen aan…

Webinar energietransitie Leiden

Op woensdag 12 januari 2022 vindt een webinar plaats over de energietransitie in Leiden. Tijdens het webinar zullen we een nieuw manifest presenteren. Dit manifest heeft als titel “Referentiekader voor de Energietransitie in Leiden”. Het manifest zal worden aangeboden aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Leiden. Het webinar wordt opgenomen en kan je ook…

Reactie wijkvereniging op gemeentelijke transitievisie warmte

Het College heeft donderdag 14 oktober 2021 de Transitie Visie Warmte ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ voor het indienen van zienswijzen vrijgegeven. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst er uit moet komen te zien en hoe en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen…

Wijkbijeenkomst energietransitie Houtkwartier

Op donderdag 28 oktober 2021 hield de wijkvereniging, samen met de gemeente Leiden, een wijkbijeenkomst over de energietransitie in onze wijk en het plan van aanpak dat door de wijkvereniging is opgesteld. Het verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn bij dit bericht gesloten. Via onderstaande link kan je de video opname van het…

Nieuwsbrief De inrichting van het Agnesplantsoen

De gemeente heeft onlangs plannen gepubliceerd om het Agnesplantsoen in onze wijk (grenzend aan de Kagerstraat, de Eijmerspoelstraat en Koppoelplaats) in te richten als kinderspeelplaats voor de wijk. Hiervan zijn slechts de direct omwonenden op de hoogte gesteld. In de nieuwsbrief van de wijkvereniging wordt hierover meer informatie gegeven en worden wijkbewoners opgeroepen om te…

Nieuwsbrief Masterplan Verkeer Houtkwartier

Onlangs is het Masterplan verkeer Houtkwartier door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De wijkvereniging heeft een reactie op het Masterplan opgesteld en breed verspreid. De reactie van de wethouder op de brief van de wijkvereniging is bij een nieuwsbrief aan de bewoners gevoegd. De nieuwsbrief en de reactie van de wethouder zijn bij…

Warmteleiding uit Rotterdam valt weg

Het wegvallen van de Rotterdamse warmteleiding biedt een kans voor echte duurzaamheid in de Leidse regio. Een faillissement is natuurlijk nooit goed nieuws. Toch waren wij deze week blij toen het Rotterdamse gemeentebestuur liet weten de stekker te trekken uit het Rotterdamse warmtebedrijf. Meer hierover leest u in ons persbericht.

Nieuwsbrief Energietransitie Houtkwartier

De wijkvereniging organiseert op woensdag 27 oktober van 19:30 tot 21:30 in het Driestar, een bijeenkomst die in het teken zal staan van het maken van een wijkplan voor de energietransitie. Meldt u aub aan als u naar de bijeenkomst wilt komen. Stuur een email naar het email adres van de wijkvereniging (communicatie@houtkwartier.com) . In…

Masterplan Verkeer Houtkwartier

De afgelopen jaren bent u allen bezig geweest en/of geïnformeerd over de activiteiten rondom het maken van het masterplan verkeer Houtkwartier. De wijkvereniging is samen met de gemeente en met veel input van de bewoners bezig geweest om er iets goeds voor de buurt van te maken. Het Masterplan ligt er nu en over delen…

Nieuwe Omgevingswet ook voor Leiden.

Beste wijkbewoners, De gemeente heeft een nieuwe versie opgesteld van de Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1). Samen met een groot deel van de wijkverenigingen in Leiden is bijgaand manifest ingediend bij de gemeente Onze visie op de Omgevingsvisie is weergegeven in bijgaande zienswijze. We hebben 6 bezwaren geformuleerd n.l. algemeen en over het vestigingsklimaat, de…

Energietransitie in Leiden en omgeving

Nieuwsbrief Houtkwartier __________________________________________________________________________ Op woensdag 19 mei is door de wijkvereniging Houtkwartier een webinar gehouden over warmtenetten met een focus op Hoge Temperatuur Stadsverwarming. De volgende presentaties zijn daarbij aan de orde geweest: Warmtenetten in Leiden en omgeving                               Wim Scholten Ervaringen met warmtenetten;  nieuwe warmtewet      Annelies Huygen Complexe projecten en ondergrondse infrastructuur    Alfons van Marrewijk…

Nieuwsbrief Houtkwartier Mei 2021

Uitnodiging voor een webinar over warmtenetten in Leiden. Woensdag 19 mei, 19:30 – 21:00 Link: https://youtu.be/tyMxC-_5nqc Meer hierover in de Nieuwsbrief, deze vind u hier .

Sloop Boerhave hoogbouw

Beste wijkbewoner, De Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave heeft bijgaande update gestuurd over de sloopwerkzaamheden van de Boerhaave hoogbouw De gemeente en de Stichting Universitaire woonwijk Boerhaave hebben de afspraken over de slooptijden gewijzigd. Het bestuur van de wijkvereniging is geïnformeerd door 1 van de bewoners van de Universitaire Woonwijk Boerhaave. Noch de gemeente noch de…

3e Nieuwsbrief Houtkwartier

In deze nieuwsbrief (3e deel) komen de volgende zaken aan de orde: Verkeersonderzoek Spoorzijde West Rijnsburgerweg / Posthof rotonde Noord-Zuid verbinding-as Bio-Science-Park Schuttersveld

Nieuwsbrieven

Beste buurtgenoten, hierbij treft u twee nieuwsbrieven aan die u ook al in de email heeft ontvangen. (zo niet geef uw e-mailadres door aan communicatie@houtkwartier.com) In deel 1 van de nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Onze Algemene Ledenvergadering Participatie in de gemeente Leiden Studentenflat Schilperoortpark Overzicht van de verkeersprojecten in en rondom…

Energietransitie Houtkwartier

In deze nieuwsbrief krijgt u een update over de energietransitie in onze wijk. HT warmtenet in de toekomst: Restwarmte uit Rotterdam  (nog even zonder een helder beeld van de kosten) Gemeentelijke transitievisie warmte in beweging; bijzondere positie Houtkwartier Update nieuwe warmtewet 2.0 Overleg met Vattenfall over hun huidige HT warmtenet

Commentaar Houtkwartier op (bouw)-visie Stationsgebied

Onlangs is de concept gebiedsvisie voor het stationsgebied openbaar gemaakt. Iedereen kon daarop commentaar geven en dat heeft ook de wijkvereniging gedaan. Het commentaar vind u hier. De concept gebiedsvisie is duidelijk beter dan het stedenbouwkundig plan van 2012. Het bevat een prima voorstel voor de inrichting van de Connexxion-locatie. Er wordt verder helaas weinig…

Webinar verbouwing bestuursgebouw SCOL

Middels deze nieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor een webinar over de verbouwing bij naast het Bonaventura College voor de bestuursgebouwen van SCOL. Deze vindt online plaats op 1 maart van 17:00 tot 18:00.

Energie transitie Houtkwartier

Bij deze vindt u de Nieuwsbrief over de status van de Energietransitie binnen het Houtkwartier. ER heeft al een flink aantal webinars over dit onderwerp plaats gevonden en er zal ook nog een flink aantal komen. Het doel is om iedere straat te informeren over de mogelijkheden op de korte en op de lange termijn.

Globale Bouwplannen Connexxion bekend

De plannen rondom het stationsgebied beginnen wat meer vorm te krijgen en dat is ook voor onze wijk van groot belang, het station is onze grote buurman. Afgelopen week is de conceptvisie voor het stationsgebied gepubliceerd en daar maakt het Connexxion terrein onderdeel van uit. In de de nieuwsbrief kunt u alles lezen over de…