Het Leger des Heils zoekt hulp in Houtkwartier voor najaarscollecte

on

Van 29 november tot 5 december is de landelijke collecteweek van het Leger des Heils. Het Leger is op zoek naar mensen die als wijkhoofd willen helpen bij de organisatie van de collecte in het Houtkwartier.

Wijkhoofden verdelen hun wijk in looproutes en delen de collectanten in; zo nodig zoeken ze ook nieuwe collectanten. Verder delen ze de collectebussen uit en nemen ze weer in, tellen de inhoud van de bussen en dragen de opbrengst af aan de collecte-coördinator. Tenslotte verzorgen wijkhoofden de administratie via een website waarin alle collectanten, looproutes en opbrengsten zijn opgenomen.

Sommige wijken zijn groter en andere kleiner, maar gemiddeld is een wijk groot genoeg voor 10–20 looproutes. Het maken van die looproutes kost de meeste tijd, maar dat is eenmalig: de routes zijn ieder jaar hetzelfde. Per wijk is dat maximaal 2 à 3 avonden werk. Daarna is een wijkhoofd per collecte gemiddeld één avond kwijt met het uitdelen van de bussen en één avond voor het in ontvangst nemen van de bussen en het tellen van de opbrengst.

Kunt u ons helpen in het Houtkwartier? Neem dan contact op met: LdHLeiden@gmail.com.