Nieuwe Omgevingswet ook voor Leiden.

Beste wijkbewoners,

De gemeente heeft een nieuwe versie opgesteld van de Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1).

Samen met een groot deel van de wijkverenigingen in Leiden is bijgaand manifest ingediend bij de gemeente

Onze visie op de Omgevingsvisie is weergegeven in bijgaande zienswijze.

We hebben 6 bezwaren geformuleerd n.l. algemeen en over het vestigingsklimaat, de groenvoorziening, de energietransitie, de mobiliteit en de burgerparticipatie.

Op 18 mei 2021 was er een vergadering van de raadscomissie Stedelijke Ontwikkeling. Als punt 10 staat op de agenda “21.0189 Raadsvoorstel samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+”.

Een formele inspraakmogelijkheid wordt niet geboden. We hebben wel de vrijheid genomen om een zienswijze ingediend op dit raadsvoorstel. Deze zienswijze is afgeleid van de tekst, die is opgenomen in de zienswijze over de Omgevingsvisie.