Nieuwsbrief: komende week wordt spannend voor Houtkwartier

Een dezer dagen valt de Nieuwsbrief Februari op uw mat. Belangrijkste punten:

  •  Donderdag 6 maart: buurtbijeenkomst in het Driestarcollege
  • 1 maart: deadline indienen opmerkingen Posthofrotonde
  • Maandag de 24e februari spreken wij met drie wethouders
  • Dinsdag de 25e februari bespreekt de raadscommissie Ruimte en Regio de plannen voor Dieperhout en Agneslocatie. Komt allen, 17.00 raadhuis
  • Dinsdag 11 maart: buurtbijeenkomst met gemeente over Waterproblematiek
  • Donderdag 13 maart behandelt de voltallige gemeenteraad de plannen.

 

Lees de hele nieuwsbrief hier.