Wat wil Van Woensel?

Pieter van Woensel, wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken, en Frank de Wit, wethouder Onderwijs, Sport en Milieu, hebben ons uitgenodigd voor een gesprek. Wij vragen ons even af wat zij willen bereiken met dat gesprek.

In een eerder interview over ‘Houtkwartier wordt Steenkwartier’ in het Leids Dagblad zei Van Woensel “de wijkvereniging haalt feiten en beleving door elkaar”.
Gaat Van Woensel ons geruststellen over feiten? De feiten staan keurig vermeld in de stukken met de bijlagen van Dieperhout. Die feiten hoeven wij niet te betwisten. Ze zijn al    erg genoeg.
Of gaat hij iets doen aan onze beleving? Sinds het laatste gesprek met de wethouder in maart 2011 (ja, drie jaar geleden) hebben wij hem regelmatig uitgenodigd voor nieuw overleg. Dat is nu, één dag voor de behandeling in de raadscommissie, gelukt. Wij ‘beleven’ dat als vrij laat.

Misschien willen de wethouders weten wat de wensen van de wijkvereniging zijn? Daar kunnen wij kort in zijn: een beter besluit dat recht doet aan de leefbaarheid van de wijk én voldoet aan wettelijke en bestuurlijke normen. Wij vinden overigens dat die twee wonderwel samenvallen.

Of zouden de wethouders al voorstellen voor verandering van de plannen hebben voor ons? Dat zouden wij verwelkomen. Stuur ons die dan nu alvast op papier of per e-mail, dan kunnen we ze beoordelen en maandag meteen zaken doen.

Wellicht willen de wethouders dinsdag de raadscommissie kunnen vertellen dat er wel ‘overleg’ met de buurt is geweest?

westwingHet wordt hoe dan ook een cliffhanger, een beetje als Josiah Bartlet altijd lukt in de West Wing.