Oplossing verkeersdrukte na verplaatsing busstation?

Is dit de oplossing voor de verkeersafhandeling na een eventuele verplaatsing van het busstation naar de Bargelaan?

Het lijkt ons stug. De drukte neemt dermate toe dat de kruispunten Bargelaan/Rijnsburgerweg en Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg onoverzichtelijke bendes worden.