Nieuwsbrief informatieavond gemeente mbt Posthofrotonde

Afgelopen maandagavond 17 april was er bij de school Driestar een avond over de Posthofrotonde. Het verslag met onze visie vindt u hier. Meer informatie over de verkeerssituatie in onze wijk vindt u in het menu onder het kopje VERKEER EN PARKEREN.

Aanpassing van de Posthof-rotonde !

In juli heeft de gemeenteraad, via de kaderbrief 2019, een budget gereserveerd voor het oplossen van verkeersknelpunten aan de oostzijde van het Bio Science Park/westzijde Leiden Centraal Station. Het gaat om een budget van € 15 mln. Concreet gaat het om het verbeteren van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op de Rijnsburgerweg, …

Gemeente “koopt” Connexxion locatie

De eigenaar heeft aangegeven de Connexxion locatie te willen verkopen. De huidige huurovereenkomst loopt nog 4 jaar. Het gemeentebestuur heeft aan de raad voorgesteld om voor deze locatie de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing te verklaren. Dit betekent, dat de eigenaar de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Argumenten van de gemeente:…

Verbetering verkeersveiligheid en aanleg riolering Kagerstraat

De aanleg van de nieuwe riolering in de Kagerstraat is nu definitief door de gemeente aanbesteed. Tegelijk met de aanleg van de riolering wordt ook een trottoir aangelegd aan de kant van het ziekenhuis. Bovendien wordt aan de kant van het ziekenhuis het parkeren verbeterd door duidelijke parkeervakken en waar wel en waar niet geparkeerd…

Werkzaamheden Kagerstraat uitgesteld . . .

Kent u dat verhaal van de aanpassing van het riool en de bestrating van de Kagerstraat dat op 2 januari zou beginnen? Nou, dat ging dus even niet door. Waarschijnlijk pas eind februari. ‘Door omstandigheden hebben wij het werk nog niet aan een aannemer kunnen gunnen, waardoor de werkzaamheden ook tijdelijk uitgesteld moeten worden’. Dat…

Wie zitten er in de klankbordgroep?

Afgelopen week vroegen wij ons af wíe er in de klankbordgroep van het ‘participatietraject busstation’ zitten. De procesbegeleiders van Wesselink Van Zijst zullen deze groep raadplegen over de concept onderzoeksagenda. Niet onbelangrijk dus. Het antwoord op het wíe en hóe is nu bekend. Het antwoord op de vraag waaróm dit gezelschap ‘een evenwichtige vertegenwoordiging van…

En daar gaan we weer . . . derde ronde over het busstation

Het gemeentebestuur nodigt u opnieuw uit voor een bijeenkomst. Ditmaal gaat het over de “ambities stationsgebied”. Het slechte nieuws is dat dit géén ‘participatie’, maar een informatiebijeenkomst is. De gemeente zal “een presentatie geven over de strategische belangen (..) en de oplossingen die zijn geformuleerd.” Die staan dus kennelijk níet ter discussie. Inmiddels zijn wij…

Leiden subsidieert afsluiten eigen terrein

Ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van ‘vreemdparkeerders’ als gevolg van de invoering van betaald parkeren kunnen een 50% bijdrage in de kosten van het afsluiten van hun terrein krijgen. Op 1 december heeft de gemeenteraad deze regeling vastgesteld, die inmiddels is ingegaan. De subsidie is een éénmalige tegemoetkoming voor ondernemingen om het…

‘Onhandige rotondes blijven zo’

Voorlopige hoeven wij niet te verwachten dat de doorstroming op de rotonde Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg verbeterd wordt: “Fietsers en voetgangers blijven voorrang houden (..) wij juichen toe dat mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.” zegt een woordvoerster van de gemeente in het Leidsch Dagblad – léés die krant – van vanochtend. Maar tegelijkertijd…

Uit den ouden doosch: “Rotonde is veiliger dan kruispunt”

Buurtbewoner Koeno Gravemeijer dook voor ons in de archieven van het Leidsch Dagblad (lees die krant!) en vond dit juweeltje over de herinrichting van het kruispunt Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg. In 2000 werd dat kruispunt omgebouwd tot rotonde, want ‘door de verkeersremmende werking komt dat de veiligheid ten goede’. Zestien jaar verder is deze plek nog steeds de…

Wijkvereniging luidt noodklok over verkeersveiligheid

Vandaag in het Leidsch Dagblad: een interview met voorzitter Wim Scholten over de bedroevende verkeersveiligheid in en rond onze wijk. Rond de bouwwerkzaamheden aan de Eijmerspoelstraat is de situatie acuut, hetgeen niet beter wordt gemaakt door een herinrichting van de weg zoals die niet afgesproken is. Daarnaast zien wij de bui al hangen van slechte…

Werkzaamheden Dellaertweg/Schuttersveld uitgesteld

Het projectbureau van de gemeente heeft de start van de werkzaamheden aan de kruising Dellaertweg/Schuttersveld uitgesteld tot in februari 2017. Heel verstandig, want – en daar hebben wij nadrukkelijk bij hen op gewezen – met de oorspronkelijke planning van deze week zou de binnenstand vrijwel onbereikbaar zijn geworden nu de Oegstgeesterweg ook al onderhanden genomen…

Oplossing verkeersdrukte na verplaatsing busstation?

Is dit de oplossing voor de verkeersafhandeling na een eventuele verplaatsing van het busstation naar de Bargelaan? Het lijkt ons stug. De drukte neemt dermate toe dat de kruispunten Bargelaan/Rijnsburgerweg en Rijnsburgerweg/Wassenaarseweg onoverzichtelijke bendes worden.

Provinciale Staten fracties willen ook dat gemeenteraad Leiden echt nadenkt

En groot gelijk! Er zijn natuurlijk vóór- en tegenargumenten voor het aanleggen van een busstation tussen Poortgebouw en de villa aan de Rijnsburgerweg. Wij – en nu dus ook VVD, SP en CDA in Provinciale Staten – roepen de gemeenteraad op hier zonder vooroordelen naar te kijken. Wegen die voordelen wel voldoende op tegen de…

‘Gemeenteraad: weet u zeker dat u het busstation wil verplaatsen?’

Hét grote knelpunt blijft verkeer(sveiligheid) Afgelopen september gooide wethouder Robert Strijk een bommetje bij alle bewoners in de bus. Een brief waarin hij vrolijk meldde dat ‘het inpassingsonderzoek naar de verplaatsing van het hele busstation naar de Terweelocatie een positief resultaat had.’ Daarmee zet het bestuur een eerste stapje naar het doordrukken van dit onzalige…

Betaald Parkeren vastgesteld

In onze wijk zal betaald parkeren worden ingesteld van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30. De bewonersvergunning gaat € 50,- per jaar kosten, ook een bezoekerspas zal € 50,- gaan kosten. Het betaald parkeren zal in de loop van 2016 worden ingevoerd. U kunt meer lezen over de besluiten op de website…

De Posthofrotonde is niet veilig

Vrijwel wekelijks zijn er ongevallen op de rotonde. Meestal maar blikschade, veel ‘near misses’, die met papierwerk of een flinke scheldpartij worden afgedaan. Maar vaak – te vaak – is het echt raak. Vanochtend was het weer zover. Lees hier. Een meisje op de fiets kreeg geen voorrang en werd aangereden. Wij hebben twee vragen:…