Plannen Werfpop en Summerjazz zijn mogelijk strafbaar

on

Het gemeentebestuur dreigt  ramp op fout op nalatigheid te stapelen. Het bestemmingsplan Leiden-Noordwest werd in 2013 door de Raad van State inzake de evenementen in de Leidse Hout afgekeurd. Een nieuwe evenementenregeling is nog steeds in de maak, zelfs nadat de termijnen zodanig waren overschreden dat onze wijkvereniging de maximale dwansgom van € 15.000 kon incasseren. Er is nog steeds niet gereageerd op onze zienswijzen op die ontwerpegeling. En nu blijken vergunningen voor Summerjazz en plannen voor Werfpop ook nog eens te leiden tot strafbare feiten in het kader van de Flora- en Faunawet.

Hoe duidelijk moeten wij het maken??

In onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ‘Evenementen Leidse Hout’ schreven wij op 17 januari al: “Wij zijn van mening dat een aanscherping nodig is en dat recht moet worden gedaan aan de Flora en Faunawet. Hierdoor kunnen juridische problemen worden voorkomen, omdat het ontwerp bestemmingsplan
niet voldoet aan de vigerende wetgeving. Als aan die voorwaarden wordt voldaan acht de wijkvereniging het heel goed mogelijk om op een goede, doordachte wijze evenementen te organiseren. De wijkvereniging is meer dan bereid op korte termijn in goed overleg tot een verbeterd bestemmingsplan te komen.”

Daarna werd het stil, er is dus ook nog steeds geen vastgesteld bestemmingsplan. Maar het gemeentebestuur verleende wel een vergunning aan Summerjazz op 21 mei. Met daarin dezelfde juridische gaten.