Raad van State puzzelt nog

Drieëneenhalve week geleden (14 oktober) hebben wij de Raad van State in kort geding verzocht om de bouwplannen in het Houtkwartier voorlopig stop te zetten. Meestal is de Raad snel klaar met zo’n verzoek. Nu zijn ze er nog steeds niet over uit.

Wij hebben dat verzoek gedaan omdat het gemeentebestuur ons in september goed duidelijk heeft gemaakt NIET te willen wachten op de uitspraak van de Raad van State in onze bodemprocedure tegen het bestemmingsplan. Integendeel, de uitwerkingsplannen, bouwaanvragen en kapvergunningen vliegen ons versneld om de oren. Mikt het gemeentebestuur op voldongen feiten?

Het kort geding – ‘verzoek om voorlopige voorziening’ – hebben wij met die nieuwe informatie over de houding van het gemeentebestuur aangespannen. Het is ons alleen niet duidelijk of het goed of slecht nieuws is dat de Raad van State er zo lang over doet.