Universiteit en gemeente hebben wél plannen voor Boerhaavecomplex

“Wij hoeven geen rekening te houden met de verkeersafwikkeling van nieuwe woningen op het Boerhaavecomplex, want die plannen zijn er niet.” Dit is al jaren het antwoord van het gemeentebestuur op ons verzoek de bestemmingsplannen voor het Houtkwartier zorgvuldig op te stellen en rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. Vorig weekeinde bleek dat er wél plannen voor het Boerhaavecomplex in voorbereiding zijn.

Bestemmingsplannen hebben doorgaans een levensduur van een jaar of tien. Het is dus normaal bij de opstelling ervan rekening te houden met ontwikkelingen die zich in die periode kunnen voordoen. Sterker nog: dat is de bedoeling van bestemmingsplannen.

Op vrijdag 31 oktober jl. schreef het Leidsch Dagblad over de ondersteuning die het gemeentebestuur geeft aan de voorbereidingen die de stichting Universitaire woonwijk Boerhaave treft voor sloop en nieuwbouw. Dat e.e.a. binnen de komende tien jaar gerealiseerd zal worden lijkt wel duidelijk. Zodat wij constateren dat het gemeentebestuur zijn bestemmingsplannen niet zorgvuldig voorbereidt.

Overigens is er sprake van circa 200 nieuwe woningen, in plaats van de bestaande ongeveer 160. Dat lijkt een verbetering op eerdere indicaties dat het om ruim 240 woningen zou gaan.