Reactie wijkvereniging op gemeentelijke transitievisie warmte

Het College heeft donderdag 14 oktober 2021 de Transitie Visie Warmte ‘De omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ voor het indienen van zienswijzen vrijgegeven. Deze visie beschrijft hoe het energiesysteem van de toekomst er uit moet komen te zien en hoe en hoe snel we de omschakeling naar duurzamere energiebronnen willen vormgeven om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

De concept Transitie Visie Warmte heeft van 15 oktober t/m 25 november ter inzage gelegen.

Wij hebben als wijkvereniging Houtkwartier de Transitie Visie Warmte (TVW) intensief bestudeerd en met deskundigen en bewoners besproken. In de bijlagen, resp. Zienswijze, Consequenties voor bewoners en WarmtelinQ kan Leiden in de winter niet verwarmen, is een gedetailleerde reactie opgenomen. We hebben ook aangegeven hoe de Transitie Visie en de aanpak van de energietransitie kunnen worden verbeterd.