Rijnsburgerweg roert zich

Vele tientallen bewoners van de Rijnsburgerweg kwamen afgelopen vrijdagavond 9 december bijeen in ‘De Keet’. Zij bespraken de onzalige plannen voor de verplaatsing van het busstation naar ‘de Terweelocatie’.

Grootste zorg: de verkeersveiligheid voor de deur en dus ook de leefbaarheid van de straat. De bewoners kunnen zich niet voorstellen dat het grote aantal extra busbewegingen over het kruispunt Rijnsburgerweg/Bargelaan, de Rijnsburgerweg en de rotonde veilig ingepast zal kunnen worden. De wijkvereniging deelt die zorg. Dan laten wij de aantasting van de stedenbouwkundige waarde van deze zijde van het station nog buiten beschouwing.

Zowel vanuit de wijkvereniging als van de Ondernemersvereniging Boerhaave Districht kregen de bewoners steun toegezegd.

De activiteiten van de bewoners van de Rijnsburgerweg zijn op Twitter te volgen op @Rijnsburgerweg