Uitnodiging Informatie-/Participatieavond Schipholweg – Woensdag 28 juni 2023

Afgelopen woensdag 21 juni heeft de wijkvereniging een prima vooroverleg gehad met Vorm over hun bouwplan.

We hebben gekonstateerd dat er sprake is van veel en significante wijzigingen in het bouwplan. Het gebouw ziet er op veel punten belangrijk anders uit dan we eerder hebben gezien.

Komende woensdagavond 28 juni bestaat de mogelijkheid om het huidige plan te zien en suggesties te doen voor eventuele aanpassingen.

Hieronder het bericht met bijbehorende bijlage.

Geachte omwonende, belanghebbende,

Op woensdag 28 juni a.s. organiseert de Ontwikkelcombinatie Schipholweg samen met de gemeente Leiden een derde bijeenkomst over hun bouwplannen op de locatie Schipholweg 66, 68 en 70-128 te Leiden.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn in Golden Tulip & Tulip Inn, Schipholweg 3, Leiden. Inloop is vanaf 19:15 uur. De bijeenkomst start om 19:30 uur. Nadere informatie vindt in de uitnodiging in de bijlage bij deze mail.

Wij hopen u te verwelkomen op 28 juni as.

Met vriendelijke groet,

Ontwikkelcombinatie Schipholweg B.V.


Bezoekadres Schiehaven 13 | 3024 EC | Rotterdam
Postadres Postbus 16 | 3350 AA | Papendrecht

T.  +31106421300
E. schipholweg@vorm.nl