Uitslag Participatie Masterplan Verkeer in detail.

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie al kunnen zien hoeveel reacties er zijn geweest. Middels deze (lange) nieuwsbrief (8 blz.) geven we meer inzicht in de resultaten (deel 2). Dit is gebaseerd op een analyse van de wijkvereniging. De gemeente zal een eigen analyse maken.
Op basis van een gemeenschappelijke analyse worden afspraken gemaakt over definitieve oplossingen.