UVS, BS Leiden en wijkvereniging sturen nieuw bouwplan Kikkerpolder rond

Vandaag stuurden UVS, BS Leiden en wijkvereniging Houtkwartier het aangekondigde uitgewerkte bouwplan voor de bouw van ZES gymzalen in de Kikkerpolder rond aan de gemeenteraad, de wethouders en de pers.

Lees het uitgewerkte plan hier.

De drie partijen hebben elkaar gevonden in hun tegenwerpingen bij de versnipperde bouwplannen in de bestemmingsplannen bestemmingsplannen Leiden Noord-West, Dieperhout en Da Vinci/Kikkerpolder. Met de gedetailleerde uitwerking van dit alternatief willen zij de gemeenteraad laten zien dat het wél mogelijk is om alternatieven te bedenken en uit te voeren voor de al jarenlang slepende problematiek bij de bouw van scholen, sportvoorzieningen en woningen in Houtkwartier/Kikkerpolder.

plattegrondIn de stukken zult u zien dat dit alternatief op een groot aantal punten beter voldoet aan het gemeentelijk sportbeleid, beter aansluit op wensen van de betrokken sportclubs, beter is voor de buurt, toekomstbestendiger is en beter aansluit op landschappelijke waarden, beeldkwaliteitsplannen en andere uitgangspunten van gemeentelijk beleid.

“Bovendien heeft ons plan wél draagvlak. Aanvaarding van ons plan zou de ontwikkeling van het gebied niet alleen kwalitatief beter maken, maar de uitvoering ook aanzienlijk versnellen.”