Scholen maken zich ten onrechte zorgen

De scholen in het Houtkwartier maken zich zorgen. Afgelopen donderdag hield wethouder Frank de Wit de raadscommissie voor dat uitwerken van ons alternatieve plan om álle sportvoorzieningen in de Kikkerpolder te realiseren ‘vier tot vijf jaar vertraging’ zou betekenen: “Wij hebben al genoeg tijd besteed aan alle bezwaren en opmerkingen van Houtkwartier, BS Leiden en UVS. Als we hier nu op ingaan dan kost dat weer eens vier à vijf jaar vertraging. Daar kunnen de scholen niet op wachten.” UVS, BS Leiden en Houtkwartier gaan hem geruststellen.

‘Hooguit acht maanden’

CDA en Groen Links vroegen de wethouder om gedetailleerde onderbouwing van zijn vertragings-argument.  “Laten we onszelf minstens de tijd gunnen om snel te achterhalen hoe groot de vertraging kan zijn. Een dergelijk breed gedragen plan dat door burgers zelf wordt ingediend verdient dat.” Maar De Wit wees naar ‘gebruikelijke procedures’ en wilde dat niet. Gelukkig zal het allemaal erg meevallen als een van de volgende keuzes wordt gemaakt:

  • Indien het huidige ontwerpplan met enkele regels wordt uitgebreid kan ons alternatief worden gerealiseerd door middel van een ‘vrijstelling’. Dan kan een voorbereidingsbesluit worden genomen, dat in maximaal 3 maanden wordt gerealiseerd.
  • Een tussentijdse aanpassing aan het ontwerpplan kost, rekening houdend met aanvullend onderzoek en ter inzagelegging, rond de 7 maanden. Interne procedures kunnen hiermee gelijk oplopen.
  • Het is zelfs mogelijk direct na vaststelling van het huidige ontwerpplan een omgevingsvergunning ex art 2.12, 1.a.3 Wabo te starten. Dat maakt een omgevingsvergunning met de zogenaamde uitgebreide procedure mogelijk. Een procedure die maximaal 7,5 maanden duurt.

Wim Scholten, Houtkwartier: “Overigens is het huidige ontwerpbestemmingsplan Kikkerpolder/Da Vinci zelf in minder dan 12 maanden opgesteld. Dat is dus het maximum voor de ‘jarenlange’ vertraging.

Politieke wil en draagvlak

UVS, BS Leiden en Houtkwartier kunnen de scholen zelfs verder geruststellen: “Ons alternatief heeft een aanzienlijk breder draagvlak en dat zullen we natuurlijk waarmaken. Net zoals we ons verzet tegen de huidige plannen zullen waarmaken met voortgaande procedures. Wij zijn nu op zoek naar de politieke wil bij de gemeenteraad om eindelijk eens een goede draai tegen geven aan dit gedoe rondom de Leidse Hout.”

Lees de exacte uitleg hier.