Vele bouwplannen voor het Houtkwartier wijken af van Beeldkwaliteitsplan. Waarom?

Eén van onze problemen met de gang van zaken rond alle bouwplannen in het Houtkwartier betreft het schijnbare gemak waarmee het gemeentebestuur zich niet gebonden acht aan het zeer recent vastgestelde Beeldkwaliteitsplan. Tijdens ons gesprek met wethouder Laudy op 18 nov jl. vroeg hij ons om onderbouwing.

In de loop van 2012 heeft het gemeentebestuur aan de raad niet alleen het ontwerp bestemmingsplan Dieperhout e.o. voorgelegd, maar ook een Beeldkwaliteitplan Houtkwartier. De bedoeling van het Beeldkwaliteitplan was het vastleggen van “een ontwikkelingsstrategie met algemene principes (van de buurt) en regels (per straat) waaraan alle nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen.” Het Beeldkwaliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en is een onderdeel van het welstandsplan.

Toch wijken de bouwplannen op vele punten af van het Beeldkwaliteitsplan. Waarom? Op de pagina Beeldkwaliteitsplan van deze site hebben wij minstens acht significante afwijkingen van het plan beschreven.  Zoals altijd onze insteek is, willen wij graag in overleg met het gemeentebestuur om deze afwijkingen zoveel mogelijk te beperken.