2 maart: Algemene ledenvergadering 2015

Op 2 maart willen wij met de leden van de wijkvereniging het activiteitenprogramma en de begroting voor 2015 vaststellen.

Houdt deze datum alvast vrij en kom te zijner tijd allen. De formele uitnodiging, met agenda en locatie volgen spoedig.