Verkeershinder Schuttersveld: binnenstad onbereikbaar

Werkzaamheden aan het kruispunt Dellaertweg/Schuttersveld zal verkeer vanaf de Rijnsburgerweg de stad in ernstig gaan hinderen.

De werkzaamheden beginnen op maandag 24 oktober en duren 4 weken. Er zijn 3 weekendafsluitingen. Tijdens die weekeinden kunnen we dus niet via de Rijnsburgerweg naar de binnenstad. Er zal tijdens deze 4 weken verkeershinder zijn.

Fietspaden worden verlegd en deels verbreed. Er wordt een dubbele fietsoversteek gemaakt. Verkeerslichten worden aangepast. De Dellaertweg zelf wordt deels verbreed, zodat linksafgaande en rechtsafgaande auto’s naast elkaar kunnen staan.