Is er voldoende ruimte?

Het gemeentebestuur is het totaal overzicht op de ‘parkeerbalans’ in onze wijk kwijt. Met de invoering van betaald parkeren, de nieuwe parkeergarage van het Diac, de telkens veranderende aanleg van nieuwe parkeerplekken rond de nieuwbouw verandert er veel tegelijkertijd

De wijkvereniging dringt aan op duidelijkheid en wijst op tegenstrijdigheden. Ambtenaren erkennen dat dit vóór 1 november opgehelderd moet zijn.

 

160824 verlichting parkeergarageBetaald parkeren in onze wijk kosten slechts € 0,10 in de eerste twee uur. De parkeergarage van het Diac rekent meteen de volle mep. Dat kan tot gevolg hebben dat bezoekers van het ziekenhuis juist geen gebruik maken van de parkeergarage.

Bewoners uit andere delen van Leiden met een parkeervergunning kunnen straks ook weer vrij parkeren in onze wijk. Op dit moment kunnen wij niet overzien hoeveel trein-gangers dan weer hier hun auto komen stallen, zoals voorheen.

Bij de nieuwbouw van woningen worden parkeerplaatsen voor bewoners aangelegd. Die blijven echter privé – ze zijn aan de bewoners verkocht – zodat het géén verlichting van de al bestaande parkeerdruk betekent. Het gemeentebestuur had dit eerder wel beweerd.

Wij zijn hierover met het gemeentebestuur in overleg.