Wethouders roepen storm van twijfel over zich af

De opbrengst van één week is niet mals. Het is alsof wethouders Laudy (VVD, stedelijke ontwikkeling) en Strijk (D66, bereikbaarheid) op 17 januari met een stokje in een wespennest hebben zitten roeren. De ene na de andere partij meldt openbaar haar zorgen over de plannen voor het busstation.

Een overzicht:

19 januari Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) openbaart aan de Staten dat Gedeputeerde Staten al op 21 december een brief vol zorgen aan Laudy en Strijk hebben gestuurd:”Wij betwijfelen of dit tracé de toets van R-netwaardigheid zal doorstaan. (..) Bovendien kunnen hogere exploitatiekosten [van het OV, red.] voortvloeiend uit uw keuze (..) niet worden opgevangen binnen de provinciale concessiebijdrage.”zie ook Sleutelstad FM
19 januari Vereniging Oud Leiden Maakt zich zorgen over de rijksmonumentale ‘Villa Antoinette’. Sloop staat niet in de plannen, maar ineens wil een woordvoerder van de gemeente dit niet meer uitsluiten: “. . is onderdeel van vervolgstudie . .”zie ook Leidsch Dagblad
18 januari Armin van Buuren Waarschijnlijk de beroemdste buurtbewoner plaatste een commentaar op de Facebookpagina van de gemeente: “Echt ongelooflijk hoe dit er doorheen gedrukt wordt. . .”zie ook Unity NU
18 januari een traumachirurg van het LUMC (op persoonlijke titel) “.. bij ons (ik en andere chirurgen) leeft de stellige indruk dat het aantal letsels en ernst van ongevallen waarbij een bus is betrokken onverminderd hoog is. (..) de combinatie van de aanwezigheid van een stadsbus en fietsers in het algemeen een groot risico met zich mee brengt en derhalve onwenselijk is.”
17 januari CDA Leiden
GroenLinks Leiden
“CDA Leiden heeft haar standpunt al in 2012 bepaald: tegen.”CDA op Twitter
17 januari Fietsersbond Tijdens de bewonersbijeenkomst meldde de Fietsersbond zich als actief tegenstander: “Wij werken goed met de gemeente samen, maar hier zijn we het niet mee eens.”Wij wisten het al, maar maandag maakte de busmaatschappij zélf zijn openbaar: “Wij zien er helemaal geen heil in”zie ook Unity NU
17 januari wijkvereniging Houtkwartier
diverse leden van de gemeenteraad
In onze bewonersbijeenkomst toonden wij een overzicht met éénennegentig (91) argumenten tégen verplaatsing naar het Terweepark.zie ook Sleutelstad FMDaar vindt u ook het commentaar van de raadsleden
16 januari Arriva Wij wisten het al, maar maandag maakte de busmaatschappij zélf zijn mening openbaar: “Wij zien er helemaal geen heil in”zie ook Unity NU
?? januari mw Annick de Zitter – directeur Da Vinci college In een directe brief aan B&W uit zij haar grote zorgen over de veiligheid van de fietsende scholieren over de Rijnsburgerweg.
9 januari Wijkvereniging Merenwijk In een directe mail aan wethouder Strijk (D66, Bereikbaarheid): “Wij zijn bang dat dit een ernstige verslechtering is voor (..) fietsers [die vanuit de Merenwijk naar het station fietsen, red.]”