‘Wetmatige beweging’ mogelijk herplaatst

Vóór de sloop van het ROC gebouw waarin het Driestar huisde heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zich ontfermd over het kunstwerk in de hal.