B&W houdt – zonder onderbouwing – vast aan Terweepark als voorkeurslocatie

Volgens Burgemeester en wethouders komt “het realiseren van een nieuw busstation op de Terweelocatie ten goede aan de ontwikkeling van de stad”. In de vandaag aan de gemeenteraad verzonden brief wordt deze mening in het geheel niet onderbouwd. Dat wil zeggen: in een lange alinea meent B&W dat ‘verkennende onderzoeken vooralsnog laten zien dat het wel kan’, máár dat er om de inpassing mogelijk te maken aan ‘knoppen gedraaid’ moet worden.

Dat vinden wij nogal kort door de bocht als reactie op de vele probleempunten die wij aangekaart hebben. Ten eerste omdat in de verkennende onderzoeken doorslaggevende zaken hooguit als ‘oplosbaar’ aandachtspunt worden gewaardeerd. Ten tweede omdat antwoorden voor ‘het complexe vraagstuk’ worden vooruitgeschoven naar de uitwerkingsfase.

Brief B&W aan de raad