Wordt Connexxion 2e LEAD?

Wat heeft LEAD met Connexxion te maken?

LEAD is een bouwproject voor 580 appartementen langs de Willem de Zwijgerlaan. Het project bestaat uit 3 hoge torens van resp. 115, 85 en 65 meter met een inpandige fietstalling voor 1200 fietsen en een inpandige parkeergarage voor 370 voertuigen.

Bouwen in Leiden is prima maar de hele ontwikkeling rondom LEAD maakt één ding duidelijk: de gemeente bouwt, koste wat het kost, de stad Leiden vol, zonder oog te hebben voor de huidige bewoners. Aan deze bouwambitie wordt alles opgeofferd: bestemmingsplan, participatie, inpassing in de stad. Dat is precies wat we vrezen dat er ook rondom het Connexxion terrein kan gebeuren.

Bij LEAD wordt het bestemmingsplan in plaats van door de gemeente bepaald door de projectontwikkelaar gemaakt. Daarnaast stelt de gemeente de ontwikkelaar geen (minimum) parkeernorm zodat er binnen de nieuw bebouwing onvoldoende parkeerplaatsen gemaakt worden. Een deel van de auto’s van bewoners en bezoekers komen in de wijk terecht. Dit kan ook gebeuren met het Connexxion terrein.

De eerste stap heeft de gemeente al gezet. Connexxion is uit onze wijk gehakt en aan het stationsgebied toegevoegd. Hoe gekunsteld dat is blijkt uit onderstaand plaatje.

Houtkwartier met afgehakt deel van de wijk
Stationsgebied volgens de gemeente

Als LEAD in zijn huidige vorm doorgaat dan ligt er een precedent voor de gemeente om op dezelfde manier te handelen met het Connexxion terrein. Een dergelijke kolos gebouwd in de achtertuin van de Boerhavelaan domineert de hele wijk.

Begin vorig jaar hebben we zelf een 3-tal alternatieve plannen laten maken voor woningbouw op de Connexxion locatie. Deze plannen hielden rekening met de bestaande zichtlijn en de bestaande bouw in de wijk en daarom kon er niet meer dan 150 woningen gebouwd worden.

Daarom is het belangrijk om bezwaar te maken tegen de aangevraagde omgevingsvergunning voor LEAD. Via deze link vind je het concept bezwaarschrift van het bestuur van de wijkvereniging. Dat kan je als basis gebruiken voor een eigen bezwaarschrift. Hoe meer bezwaarschriften des te beter. Natuurlijk gaan we verder met onze pogingen om in overleg met de gemeente te komen om tot een acceptabel plan voor Connexxion te komen.