Multicourt Visser’tHooft

Op de locatie van de school Visser ’t Hooft hebben jarenlang 2 tennisbanen gelegen. Ze lagen, verscholen achter een beukenhaag, nauwelijks zichtbaar direct achter de parkeerplaats van de school. Vorig jaar in de zomer is er gecommuniceerd, dat de tennisbaan zou veranderen in een multicourt sportveld. Het nieuwe sportveld was in maart gereed. Direct daarna kregen we te maken met de corona maatregelen. Qua communicatie is het na vorig jaar zomer stil gebleven. Sinds een paar weken is er nu elke dag geluid te horen, ook in het weekend, vanaf het multicourt sportveld. Direct omwonenden ervaren overlast en niemand (ook de wijkvereniging niet) wist wat er aan de hand was. Er hebben inmiddels diverse overleggen plaatsgevonden. Via dit nieuwsbericht wordt iedereen geïnformeerd.

De jeugd (8 – 18 jaar) van de basketbalvereniging BS Leiden maakt op dit moment gebruik van het multicourt. Normaal trainen zij in de sporthal aan de Vennemeerstraat. Vanwege de corona perikelen mogen zij op dit moment niet binnen in de sporthal trainen. Het bestuur van BS Leiden heeft gezocht naar een mogelijkheid om toch te kunnen trainen. Ze hebben het multicourt gevonden. Er is overleg geweest met het overkoepelende schoolbestuur SCOL en de directie van Visser ‘Hooft.

Visser ’t Hooft heeft ingestemd met het verzoek van BS Leiden. De trainingen zijn gepland aan het eind van de middag en begin van de avond van elke werkdag. Ook op zaterdag en zondag wordt getraind. Het gaat om een tijdelijke situatie. Dit stopt wanneer het weer mogelijk is om in de sporthal te trainen.

Er is een tijdschema gemaakt voor de training van de verschillende groepen. Dat tijdschema zullen we publiceren op onze website. Het tijdschema is wel aan veranderingen onderhevig. Volgende week beginnen de scholen weer en dat zal een impact hebben op het tijdschema. Het gaat dan waarschijnlijk om minder beschikbare uren om te trainen. Op basis van een klacht is de training, die voor zondag om 09:00 stond gepland, vervallen.

Er is afgesproken dat Wim Scholten fungeert als contactpersoon naar BS Leiden. In geval van klachten kunnen bewoners met Wim contact opnemen.

Het multicourt is bedoeld voor gebruik door de leerlingen van Visser ’t Hooft. De verwachting is, dat Visser ’t Hooft er maar beperkt gebruik van zal maken. Het is nooit de bedoeling geweest om de multicourt door anderen te laten gebruiken. Er is dan ook geen enkel plan om op die manier geld te verdienen. Het huidige gebruik door BS Leiden is puur ingegeven door de toevallige omstandigheden (=situatie met het corona virus).