21 juni informatiebijeenkomst Boerhaavecomplex

Architecten Geurst&Schulze willen de universitaire woonwijk Boerhaave tussen Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan flink levendiger maken.

Op woensdag 21 juni jl. presenteren zij nogmaals hun plannen aan de hand van bijgaande schetsen (PDF, 2Mb).

Woensdag 21 juni, 20.00 uur, Grote collegezaal, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52

 

Mooier en levendiger

In grote lijnen blijft de structuur van de bestaande bebouwing gehandhaafd. Het groen blijft en wordt verfraaid, de garageboxen op de begane grond verdwijnen en op de koppen van de laagbouw komen vriendelijker entreehallen.

De architecten willen met diverse details (gebruik diverse kleuren baksteen, franse balkons, heggen rond het groen, horizontale vloerranden) dichtbij de sfeer van de buurt blijven. En toch nog recht doen aan het oorspronkelijke ontwerp uit 1955.

 

Concreet

De lange lage flat aan de Boerhaavelaan en de flat aan de Van Swietenstraat worden geheel vervangen. De woningen aan de Mariënpoelstraat blijven staan. De hoge flat wordt gerenoveerd. De werkzaamheden beginnen in januari 2018 en moeten in het voorjaar van 2020 klaar zijn.

Lees ook het verslag van de eerste informatiebijeenkomst op 3 mei jl.