‘Participatieproces is een wassen neus’

on

Het door het gemeentebestuur gestarte en door adviesbureau WesselinkVan Zijst begeleide ‘participatieproces’ over de locatie van het busstation is een wassen neus.
Al bij de eerste bijeenkomst op 17 mei keerden de aanwezigen zich tegen de voorgestelde volgorde van het ‘participatieproces’. Op 7 juni waren de opkomst – en de chaos – nóg groter.

Vrijwel iedereen wees erop dat het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan uit 2012 op essentiële punten gewijzigd is en dus helemaal geen basis is voor verplaatsing van het busstation naar de Terweelocatie. Bovendien ontbreken de onderzoeken en gegevens om überhaupt een ‘evenwichtige afweging’ te maken voor een busstation vóór of áchter het station.

In die omstandigheden aan inwoners vragen wat ze het liefste zien is voorbarig. Wat nu nodig is zijn:

  • een nieuwe samenhangende visie op de ontwikkeling van het OV-knooppunt Leiden
  • complete, zorgvuldig opgestelde gegevens over de vergelijking van de gevolgen van verschillende buslocaties
  • álle belanghebbenden laten participeren: provinciebestuur, vervoersmaatschappij, reizigersorganisaties, scholieren en hun ouders, fietsers- en voetgangersbonden, het LUMC

Daarná mag je ons komen vragen wat dan onze voorkeur heeft. Zoals het er nu naar uitziet is een busstation op de Terweelocatie niet haalbaar en voor de buurt onacceptabel. En eerlijk gezegd verwachten wij niet dat nieuwe plannenmakerij en onderzoek dat zullen veranderen.

Wij denken dat het niet haalbaar is dit compleet af te handelen vóórdat B&W in november een besluit over de locatie aan de gemeenteraad willen voorleggen. Vele gemeenteraadsleden zijn dat met ons eens.

Is dit te ingewikkeld? Laten wij het dan simpel houden en álle inwoners van Leiden vragen zich op 21 maart 2018 uit te spreken. Dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kan iedereen stemmen op de partij die duidelijk vóór of tegen verplaatsing is. Desnoods organiseren wij een referendum.