Past een busstation op de taxistandplaats?

on

Ja hoor, dat past. Een inwoner van de Merenwijk, Aad van de Wijngaart, besteedt zijn tijd niet aan ‘geeltjes plakken op de participatieavond’. Hij meet, ontwerpt en tekent gewoonweg een busstation bovenop de huidige taxistandplaats:

“. . . de gemeente organiseert bijeenkomst[en] waar gewone burgers met ideeën kunnen komen om de busstationkwestie op te lossen. Ik ben zo’n burger met een idee en langs deze weg wil ik het graag met jullie delen. Kort samengevat: de locatie die ik op het oog heb is de noordoosthelft van het Stationsplein. Waar nu de taxistandplaats is. Dit is een van de plekken die de gemeente heeft laten beoordelen en het oordeel was kortweg dat hij onvoldoende ruimte biedt.

Daarbij hebben ze echter niet gekeken naar een alternatieve invulling, namelijk een busstation op twee niveaus: 0 (maaiveld) en 1 (een meter of vijf boven de grond).

Ik heb twee schetsen gemaakt van de mogelijke invulling: een voor zes haltes op de begane grond en een voor acht haltes op een verhoogd platform. Daarbij ga ik uit van de grootste bus waarmee Arriva in Leiden e.o. rijdt, de Volvo 8900 (13 m). Volgens de fabrikant is de draaicirkel 25 m. In mijn opzet heb ik 30 m aangehouden, zowel voor de bochten om het perron als voor het uitrijden van de zaagtandhaltes. In mijn opzet is ook een knelpunt verholpen van de ‘Terweeoptie’ van de gemeente, namelijk een gebrek aan opstelplaatsen voor bussen die pas later gaan rijden (de lange buffer). Die vinden een plek langs de wanden van het busstation.

Voor de manier waarop niveau 1 bereikbaar is, heb ik ook een idee dat ik in de stukken van de gemeente nog niet heb gezien, maar dat zonder meer inpasbaar is en ook bijdraagt aan de ontlasting van het kruispunt naast de beoogde locatie, namelijk een helling midden op het Schuttersveld naar het kruispunt bij het Ballonpad. De helling zou ongeveer even breed worden als de huidige middenberm van deze straat, die volgens de plannen van de gemeente de route voor alle bussen richting binnenstad moet worden.

De bussen die naar de binnenstad rijden, krijgen dus een echt vrije busbaan van het busstation (niveau 1 tot vlakbij de Valkbrug. Hierdoor wordt tegelijk het kruispunt naast het busstation ontlast. De resterende bussen kunnen over het kruispunt meteen de Dellaertweg oprijden of gaan onder het spoor door naar de Rijnsburgerweg.

 

Als deze opzet mogelijk is, dan zijn alle partijen geholpen:

  • Het Terweepark en de tuin van Villa Antoinette blijven ongeschonden. Sterker nog: de omwonenden krijgen meer rust dan nu, want er komen helemaal geen bussen meer op de Bargelaan. De bussen richting centrum en Dellaertweg komen niet meer op de Rijnsburgerweg.
  • Arriva krijgt een busstation met voldoende capaciteit, een goede aansluiting op de binnenstad en de Dellaertweg, en weinig of geen last meer van langzaam verkeer op en rond het station.
  • De gemeente krijgt een Stationsweg zonder busverkeer.
  • De gemeente kan gaan bouwen op de plek van het huidige busstation.
  • De reizigers krijgen de kortst mogelijke loopafstand vanaf de stationshal. Verder kunnen ze overdekt op de bus wachten en hoeven ze niet meer over te steken als die voorrijdt.
  • De actievoerders die een park bij het station willen, worden ook bediend, want op niveau 2 komt een mooie grote openbare daktuin. Ook dit weer past perfect in de plannen van de gemeente voor de stationsomgeving.

Ik ben zeer benieuwd wat jullie van deze opzet vinden. Ik heb hier alleen de grote lijnen beschreven; desgevraagd geef ik graag nadere informatie over mijn ideeën aangaande de inpassing in de infrastructuur.