5 juli opnieuw Bijeenkomst Busstation

on

Daar gaan wij weer! Op 5 juli is er wederom een ‘participatiebijeenkomst’ over de locatie van het busstation. Wij krijgen ditmaal voorgelegd wélke onderzoeken het gemeentebestuur wil uitvoeren naar aanleiding van de kwesties die wij op 17 mei en 7 juni gesignaleerd hebben. E.e.a. zal op 4 juli al zijn afgestemd met ‘de klankbordgroep’.

 

Kunt u het nog volgen?

De procesbegeleiders hebben goed nagedacht over de volgorde van de onderwerpen tijdens de diverse bijeenkomsten. Einddoel is het voorleggen van twee alternatieve locaties voor het busstation waarde gemeenteraad dan een zorgvuldig afgewogen keuze tussen kan maken. Het gemeentebestuur wil nog steeds dat de gemeenteraad vóór de verkiezingen van 21 maart a.s. een besluit neemt.

De stand van zaken als volgt:

  • het gemeentebestuur verwacht inmiddels het voorstel niet meer in november aan de raad te kunnen voorleggen, dat wordt december
  • wethouders, ambtenaren, raadsleden hebben inmiddels in de gaten dat een goed besluit beter is dan een gehaast besluit
  • vele betrokkenen erkennen dat er meer aan de hand is dan de locatie van het busstation
  • bewoners, gebruikers, andere overheden en vele andere betrokkenen zien liever een totaalplan op basis van de toekomst van het OV-knooppunt
  • inmiddels zegt Rients Dijkstra (TU Delft; opsteller STEO2012) dat hij ook liever een plan met meer evenwichtige uitwerking van de zee- en stadszijde van het station had gemaakt
  • Remko Slavenburg (gemeente; senior Stedebouwkundige) beaamt dit
  • zelfs wethouder Strijk beaamt dat er nu al pogingen gedaan worden te spreken over toekomstplannen van ProRail en NS voor het station (maar houdt tegelijkertijd vast aan het idee dat dit geen invloed heeft op de stadsontwikkeling)

 

Waar de ‘procesbegeleiders’ vasthouden aan het bespreken van de locaties van een busstation gaat het gesprek in de stad dus – eindelijk – steeds meer over de complete ontwikkeling van het OV-knooppunt. Hopelijk neemt de gemeenteraad dit over.

Wij blijven van mening dat hier het zwaartepunt van de overwegingen moet liggen; dat de gemeenteraad niet nu de trechter ingeduwd moet worden om het busstation ergens anders neer te plempen; dat het busstation in het Terweepark hoe dan ook een slecht idee is; dat verbetering van de stadszijde nooit tot grotere risico’s (op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid) voor de zeezijde mag leiden.