Masterplan Verkeer Houtkwartier

De afgelopen jaren bent u allen bezig geweest en/of geïnformeerd over de activiteiten rondom het maken van het masterplan verkeer Houtkwartier. De wijkvereniging is samen met de gemeente en met veel input van de bewoners bezig geweest om er iets goeds voor de buurt van te maken. Het Masterplan ligt er nu en over delen…

Energietransitie Houtkwartier

In december 2019 hebben we een avond georganiseerd over energietransitie. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:  Een aantal zaken uit de bijeenkomst: De gemeente heeft nog geen warmtevisie voor onze wijk: wij zijn zelf aan zet om deze te ontwikkelen. Dit is een diverse wijk met hele nieuwe en ook oude woningen, een…

Groen Nieuws voor de wijk!

Hier vindt u de nieuwsbrief van de maand mei met veel nieuws over de op hande zijnde vergroening van de wijk.

Duurzaam Houtkwartier, wat kan je zelf doen!?

Dinsdag 10 December begint om 19:30 in het Driestar een buurt bijeenkomst met als thema Duurzaam Houtkwartier. We willen als wijkvereniging graag het denken en ook doen over duurzaamheid in onze wijk ondersteunen. Daarvoor hebben we een tweetal experts uit onze wijk bereid gevonden om ons op weg te helpen. Er is iemand van de…

Voor of tegen extreem hoge woontorens op het Connexxion terrein?

In onze wijk ligt het Connexxionterrein. Een groot terrein dat de gemeente onlangs heeft gekocht. Eén van de mogelijke opties is om daar woningbouw te realiseren. Het getal van 350 – 400 woningen op het Connexxionterrein is meer dan eens door de gemeente genoemd. Een dergelijk groot aantal woningen kan alleen als er extreem hoge…

Houtkwartier 2040! Buurtbijeenkomst met Wethouder Leeuwis op 31 januari om 19:30

HOUTKWARTIER 2040 Wijkbijeenkomst op 31 januari om 19:30 in het Driestar met wethouder Leeuwis: Thema Houtkwartier 2040. Op donderdag 31 januari organiseert de wijkvereniging bij de Driestar school (Vennemeerstraat) een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de toekomst van het Houtkwartier. We hebben het gemeentebestuur, leden van de gemeenteraad, Rover en ook de pers uitgenodigd….

Houtkwartier wordt definitief Bouwkwartier.

Veel sneller dan gedacht wordt de gemeente concreet met haar plannen voor het Connexxion terrein. Het Connexxion terrein is gekocht voor 8,5 miljoen euro met de bedoeling er over 4 jaar 350 – 400 woningen te bouwen. Dit respijt van 4 jaar, is ingegeven door het feit dat de huidige vervoers-concessie van Arriva nog loopt…

Gemeente aan zet!

20180929 Reactie Houtkwartier plan Groene zone rondom Alrijne ziekenhuis

Gemeente negeert belangen wijkbewoners

Er is de afgelopen jaren flink gebouwd in de wijk, eerst op de Agnes locatie en nu op ROC locatie aan de Dieperpoellaan. Bij deze bouwactiviteiten zijn we als buurt in meer of mindere mate betrokken geweest. Afspraken zijn gemaakt over de werktijden, bescherming van de (fietsende) scholieren, beperken van geluidsoverlast en andere zaken. Afspraken…

Regenwater afvoer vanaf de ROC locatie

In de periode 9 t/m 27 april zullen achtereenvolgens de Dieperpoellaan, de Houtlaan en de Faljerilstraat afgesloten worden om de woningen op het riool aan te sluiten. Volgens de wet Bouwbesluit is het verplicht om voor alle nieuwbouw projecten het afvalwater en het regenwater gescheiden af te voeren. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan….

Locatie busstation wordt breed onderzocht

Het ‘participatietraject’ over de locatie van het busstation stuurt serieus aan op gelijkwaardige beoordeling van vele alternatieve locaties voor het busstation. Dat bleek op de laatste bijeenkomst voor de zomer op 5 juli jl. Gezien de vele – waarschijnlijk betere – opties lijkt het aannemelijk dat de locatie Terweepark niet meer serieus genomen zal worden….

Gemeente verklaart status parkeerboetes

“Persverklaring parkeerboetes Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag zijn er berichten verschenen dat parkeerboetes (lees: naheffingsaanslagen) van de gemeente Leiden sinds 2015 niet geldig zijn. Dit is niet juist. De uitspraak van het hof betreft een parkeerboete uit de eerste helft van 2015. Tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2015…

Aiaiaiai: Alle parkeerboetes in Leiden sinds 2015 onbevoegd uitgeschreven

Wat een heerlijke primeur heeft het Leidsch Dagblad – lees die krant! – weer. Het gerechtshof heeft een foutparkeerder in het gelijk gesteld: hij kreeg ten onrechte een parkeerboete omdat niemand bij de gemeente Leiden feitelijk bevoegd was een boete uit te schrijven . . . sinds 1 januari 2015. Lees hier alles. Wij laten…

ROVER’s redelijke verzoek: ‘Raad houd vast aan je uitgangspunten’

Vandaag stuurde ROVER een redelijke vraag per brief aan de gemeenteraad: ‘Wij verzoeken u om uw uitgangspunten voor het beoordelingskader duidelijk mee te geven.’ Waarom? Omdat het is opgevallen dat in de brief van burgemeester en wethouders van 27 juni over ‘het participatieproces locatiekeuze busstation’ “wel uw [de gemeenteraad, red.] constateringen in de motie VOD…

5 juli opnieuw Bijeenkomst Busstation

Daar gaan wij weer! Op 5 juli is er wederom een ‘participatiebijeenkomst’ over de locatie van het busstation. Wij krijgen ditmaal voorgelegd wélke onderzoeken het gemeentebestuur wil uitvoeren naar aanleiding van de kwesties die wij op 17 mei en 7 juni gesignaleerd hebben. E.e.a. zal op 4 juli al zijn afgestemd met ‘de klankbordgroep’.  …

En daar gaan we weer . . . derde ronde over het busstation

Het gemeentebestuur nodigt u opnieuw uit voor een bijeenkomst. Ditmaal gaat het over de “ambities stationsgebied”. Het slechte nieuws is dat dit géén ‘participatie’, maar een informatiebijeenkomst is. De gemeente zal “een presentatie geven over de strategische belangen (..) en de oplossingen die zijn geformuleerd.” Die staan dus kennelijk níet ter discussie. Inmiddels zijn wij…

Kom op 7 juni meepraten over het busstation

Op woensdagavond 7 juni is er opnieuw een openbare bijeenkomst in het ‘participatieproces’ over het busstation. De bedoeling is op die avond ‘mogelijke locaties te benoemen en een begin te maken met afwegingscriteria’. Wijkvereniging Houtkwartier is bijzonder kritisch over deze gang van zaken. Komt daarom allen uw eigen stem laten horen. Woensdagavond 7 juni, 18.30…

Leiden subsidieert afsluiten eigen terrein

Ondernemers die op hun eigen parkeerterrein overlast hebben van ‘vreemdparkeerders’ als gevolg van de invoering van betaald parkeren kunnen een 50% bijdrage in de kosten van het afsluiten van hun terrein krijgen. Op 1 december heeft de gemeenteraad deze regeling vastgesteld, die inmiddels is ingegaan. De subsidie is een éénmalige tegemoetkoming voor ondernemingen om het…

Projectmanager Dieperhout roept sloper tot de orde

Projectmanager Robert van Baarsen van de gemeente Leiden zit sloper Van Diemen al dagen achter de broek over het nakomen van afspraken uit het sloopplan. Zelfs in zijn vrije weekeinde pakte hij de klachten van onze leden aan de Faljerilstraat op. Afgelopen week is de sloop van het ROC gebouw aan de Faljerilstraat begonnen. Maar…

Provinciale Staten fracties willen ook dat gemeenteraad Leiden echt nadenkt

En groot gelijk! Er zijn natuurlijk vóór- en tegenargumenten voor het aanleggen van een busstation tussen Poortgebouw en de villa aan de Rijnsburgerweg. Wij – en nu dus ook VVD, SP en CDA in Provinciale Staten – roepen de gemeenteraad op hier zonder vooroordelen naar te kijken. Wegen die voordelen wel voldoende op tegen de…