Wijkenwethouder Marleen Damen en busstation centraal op wijkvergadering

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 14 november aanstaande, in de aula van het nieuwe Driestarcollege aan de Kagerstraat / Vennemeerstraat. De vergadering begint om 20.00 uur.

  • Marleen DamenVóór de pauze zal wethouder Marleen Damen, de ‘wijkenwethouder’, spreken over wijkenbeleid in het algemeen en haar bijbehorende plannen voor onze wijk in het bijzonder.
  • bargelaanAansluitend willen wij met u spreken over de boven ons hoofd hangende verhuizing van het busstation naar onze wijk, op de ‘Terweelocatie’.

 

Na de pauze staan huishoudelijke zaken op het programma, waaronder de begroting en de contributie, die wij met uw goedvinden willen verlagen naar € 20.

Maar vooral verkiezingen voor vrijwel álle bestuursplekken in verband met het verstrijken van de termijnen. Bovendien hebben wij een vacature voor secretaris.

Wilt u zich kandidaat stellen? Stuur dan uw naam, met een motivatie vóór 4 november aan bestuur@houtkwartier.com, dan zetten wij dat op onze website.

 

Alle stukken kunt u via http://site.houtkwartier.com/over/algemene-ledenvergaderingen/ opvragen.

 

Betalende leden hebben stemrecht op de vergadering. Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via onze site.

 

Met vriendelijke groeten, en tot ziens op de 14e,